Slide Elektryczny Zespół Trakcyjny Impuls 2 Projekt
Budowa Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej ETAP IV
Przedmiotem projektu jest zakup 3 sztuk nowych, trzyczłonowych, dwunapędowych zespołów trakcyjnych – zasilanych z sieci trakcyjnej 3 kVDC oraz silników spalinowych (hybrydy).
Czytaj więcej Logo - Fundusze Europejskie Program Regionalny Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Województwa Łódzkiego Logo - Unia Europejska Europesji Fundusz Rozwoju Regionalnego
Slide Flaga Uni Europejskiej Finansowanie projektu
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Program operacyjny – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Czytaj więcej Logo - Fundusze Europejskie Program Regionalny Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Województwa Łódzkiego Logo - Unia Europejska Europesji Fundusz Rozwoju Regionalnego
Slide Mapa projektu Lokalizacja projektu Projektem objęty jest obszar województwa łódzkiego.
Kliknij, aby zobaczyć mapę
Czytaj więcej Logo - Fundusze Europejskie Program Regionalny Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Województwa Łódzkiego Logo - Unia Europejska Europesji Fundusz Rozwoju Regionalnego
Slide Elektryczny Zespół Trakcyjny Impuls 2 AKTUALNOŚCI Dokumentacja fotograficzna Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami Aktualności Powrót do strony główniej Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Województwa Łódzkiego Logo - Unia Europejska Europesji Fundusz Rozwoju Regionalnego
Elektryczny Zespół Trakcyjny Impuls 2

Projekt
Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej
Etap IV


Cele projektu:

Bezpośrednim celem Projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap IV” jest poprawa dostępności transportowej województwa łódzkiego poprzez rozszerzenie działalności przewozowej Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej  sp. z o.o. na obszarze województwa, na liniach kolejowych: nr 25  w relacji Łódź/Zgierz – Opoczno i nr 53 w relacji Łódź/Zgierz – Spała.

Cele pośrednie to:
 • podniesienie jakości systemu transportowego,
 • wzrost konkurencyjności kolei w stosunku innych gałęzi transportu,
 • stymulowanie lepszych warunków dla rozwoju gospodarczego regionu poprzez zwiększenie mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców województwa dzięki wprowadzeniu nowej jakości oferty przewozowej poprawiającą jej dostępność, również dla osób 
  z niepełnosprawnościami i z ograniczoną możliwością poruszania się,
 • obniżenie kosztów kongestii powstałych w wyniku niewydolności układu
 • drogowego poprzez odciążenie układu drogowego,
 • ograniczenie negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko,
 • w aspekcie wykorzystania możliwości proekologicznych transportu kolejowego, w tym taboru kolejowego,
 • obniżenie emisji CO 2 i zanieczyszczenia powietrza,
 • Obniżenie wypadkowości w ruchu drogowym poprzez zwiększenie udziału podróży koleją w stosunku do podróży samochodem.

Pozostałe informacje

Planowane efekty realizacji Projektu, to uruchomienie nowych połączeń na niezelektryfikowanych liniach kolejowych: nr 25
w relacji Łódź/Zgierz – Opoczno i nr 53 w relacji Łódź/Zgierz – Spała oraz zwiększenie liczby połączeń na obecnie obsługiwanych trasach.

Zakup 3 sztuk nowych, trzyczłonowych, dwunapędowych zespołów trakcyjnych – zasilanych z sieci trakcyjnej 3 kVDC oraz silników spalinowych, przeznaczonych do wykonywania pasażerskich przewozów aglomeracyjnych i regionalnych.

Rozpoczęcie realizacji Projektu: 01.07.2020 r. Zakończenie realizacji Projektu: 31.12.2022 r.

Całkowita wartość Projektu: 74 277 900,00 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 60 476 750,00 zł

Dofinansowanie:
          poziom dofinansowania         85%
          kwota dofinansowania            51 405 237,50 zł

Umowa o dofinansowanie Projektu Nr UDA-RPLD.03.04.00-10-0001/21-00 z dn. 23.07.2021 r.

Strony umowy:
Województwo Łódzkie – Instytucja Zarządzająca
Łódzka Kolej Aglomeracyjna SP. z o.o. – Beneficjent

Galeria

Skip to content